Activities

What we do, achieve, and learn

Cimbria Capital Executives Noah J. Sabich and Emrah Ercan join Develiot as Senior Advisors

March 18, 2021

Cimbria Capital Executives Noah J. Sabich and Emrah Ercan join Develiot as Senior Advisors

SOFIA, Bulgaria, MARCH 18, 2021
Develiot announced today that Mr. Noah J. Sabich and Mr. Emrah Ercan of Cimbria Capital - a private equity investment firm based in United States and Denmark specialized in investments in the Water Economy - are joining the company as Senior Advisors. 

With a strong background and subject matter expertise in the Water Economy, Mr. Sabich and Mr. Ercan will assist Develiot fulfill its mission of maturing the digital capabilities of water utilities lacking affordable and efficient technology to transform their services and operational insights. This partnership will also enable Develiot develop synergies for future growth in the European and US markets.


“Having Mr. Sabich and Mr. Ercan join as Senior Advisors is an important and exciting milestone for us, validating our vision and approach to solving water stress via IoT solutions. We are honored that such preeminent thought leaders from a leading private equity firm in the Water Economy are joining our team. For emerging companies like Develiot, it is critical to validate our strategies, tactics, and technology with people possessing the industrial experience and knowledge in our industry,” said Miroslav Gechev, Chief Executive Officer and Co-Founder at Develiot.


Mr. Sabich is a Managing Director and founding member of Cimbria and responsible for Cimbria’s value-add initiatives for partner companies – the Acceleration Program. Mr. Sabich currently serves on the Board of Directors at AMI Global and APX10 A/S.
“At Cimbria, we see enormous value evolving for companies with Internet of Things (IoT) solutions that are easily integrated into existing water and wastewater utilities, said Noah J. Sabich. “I am therefore excited to collaborate with Develiot and advise on how to position the company for transatlantic expansion and increased market visibility.”


Emrah Ercan is a Managing Partner at Cimbria. Mr. Ercan previously served as Global Director of Digital Solutions at SUEZ – Water Technologies & Solutions and was a member of the Company’s innovation and digital board of directors. He currently serves on the Board of Directors of AMI Global and APX10, and as an Executive Board Director at Intelliflux.


“I look forward to lending my background in digital transformation strategies to the Develiot team so they can further capture the value associated with the IoT digital mega-trends,” said Emrah Ercan. “I am positive we can help orchestrate global growth together in this incredible vertical in water.”


About Develiot:
Develiot was founded in 2019 with the purpose is improve the quality of life on Earth by harnessing IoT technology to advance the access to clean water and air. Today the company is on a mission to save the world from no-water apocalypse by rapidly digitalizing the 75% of undigitalized water utilities to enable them to make data-driven decisions on water stress adaptation.


About Cimbria Capital:
Cimbria Capital is a private equity investment firm conducting growth and expansion capital investments in the Water Economy in North America and Europe. Cimbria allocates capital to highly commercial and visionary companies and supports these businesses with managerial and operational expertise through its value-add Acceleration Program. 

...

 

Ноа Дж. Сабич и Емра Еркан се присъединяват към Дивелиът като старши съветници
 

СОФИЯ, България, 18 МАРТ 2021
Дивелиът обяви днес, че г-н Ноа Дж. Сабич и г-н Емра Еркан от Cimbria Capital - частна инвестиционна компания със седалища в САЩ и Дания, специализирана в инвестиции в сферата на водната икономика, ще се присъединят към българската компанията като старши съветници.

Със своя опит и ескпертиза в областта на водната икономика, г-н Сабич и г-н Еркан ще помогнат на Дивелиът в изпълнението на мисията на компанията да създава достъпни и ефективни технологии, които да подпомогнат бързата дигитализация на водоснабдителните мрежи. Това партньорство също така ще даде възможност на Дивелиът да развие синергии, необходими за бъдещ растеж в Европа и САЩ.

„За нас е огромна чест, че утвърдени експерти с неоспорими знания и опит в индустрията, каквито са г-н Сабич и г-н Еркан, се присъединяват към нашия екип. Това затвърждава нашите визия, стратегия и подход за решаване на проблема с водния стрес посредством прилагането на IoT и дигитални технологии и показва че проблемът, който решаваме има глобален отенък. “ каза Мирослав Гечев, изпълнителен директор и съосновател на Дивелиът.

Г-н Сабич е управляващ партньори и съосновател на Cimbria и отговаря за инициативи, свързани с развитието на партньорските отношение и също така е е член на Борда на директорите на AMI Global и APX10 A/S.

„В Cimbria виждаме огромен потенциал в компании, предлагащи Internet of Things (IoT) дигитални решения, които лесно се интегрират във водоснабдителнтие дружества“, каза Ноа Дж. Сабич. „Затова съм развълнуван да си сътруднича с Дивелиът и да помогна за  позиционирането компанията за международната сцена.“

Г-н Емра Еркан е управляващ съдружник в Cimbria. Преди да заеме тази позиция г-н Еркан е бил „Глобален директор дигиталните решения“ на SUEZ - Water Technologies & Solutions, както и член на Борда на директорите за иновации и цифрови технологии. Към момента той е член на Борда на директорите на AMI Global и APX10 и е изпълнителен директор на Intelliflux.

„Очаквам с нетърпение да споделя с екипа на Дивелиът своя опит свързан с дигиталната трансформация във ВиК сектора, което да им помогне още по-пълноценно да хванат дигиталните мега-тенденции“ каза Емра Еркан. „Сигурен съм, че заедно можем да постигнем изключетелен растеж в международен план“

За Дивелиът:
Дивелиът е българска компания, основана през 2019 г., с мисията да спаси света от безводен апокалипсис и воден стрес, създавайки решения за бърза, лесна и достъпна дигитализация на водоснабдителни мрежи на ВиК дружествата.
 

За Cimbria Capital:
Cimbria Capital е частна инвестиционна компания, осигуряваща капитал за растеж, управленска и оперативна експертиза за компании-визионери фокусирани върху водната икономика в Северна Америка и Европа.